Algemene voorwaarden

KlusWijs gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens. Op deze pagina kunje precies lezen hoe KlusWijs omgaat met de gegevens die worden verkregen via de website. Voor de privacy voorwaarden met betrekking tot aansluitingen bij diverse netwerken verzoeken wij je de website van de betreffende netwerkprovider te raadplegen. KlusWijs behoudt het recht deze privacy policy te allen tijde te wijzigen.

1. Wet Bescherming Persoonsgegevens

KlusWijs houdt zich te allen tijde aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In de WBP is door de overheid vastgelegd wat er allemaal wel en niet mag met jouw persoonsgegevens. Uitgebreidere informatie over de WBP vindt je hier.

2. Welke gegevens verzamelt KlusWijs, en hoe worden deze gebruikt?

Wanneer je een bestelling plaatst kan KlusWijs vragen om onder andere de volgende zaken.

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Betalingsinformatie zoals rekeningnummers
  • Afgenomen diensten
  • Factuurgegevens

Bij het bezoeken van deze website registreert KlusWijs gegevens over het gebruik van de website met Google Analytics. Met deze gegevens probeert KlusWijs de website voor haar gebruikers te optimaliseren. Er worden hierbij geen persoonsgegevens geregistreerd. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van de gegevens kunt u gebruikmaken van een opt-out plugin.

3. Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

De gegevens die je in een bestelling bij KlusWijs opgeeft worden enkel gebruikt voor de verwerking van die bestelling, tenzij je toestemming hebt gegeven voor ander gebruik. Dit houdt ook in dat je via de door jouw verstrekte gegevens op de hoogte gehouden kan worden van je bestelling. Betalingsinformatie wordt altijd versleuteld verstuurd. Indien je je aanmeldt voor de nieuwsbrief zal KlusWijs je periodiek op de hoogte stellen van het laatste aanbod en eventuele aanbiedingen. Je kunt deze aanmelding te allen tijde ongedaan maken.

4. Rechten m.b.t. persoonsgegevens

Het verzamelen van je persoonsgegevens geeft je de volgende rechten;

  • Recht op inzage persoonsgegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die KlusWijs van jou heeft verzameld. Je kunt hiervoor bij KlusWijs een schriftelijk verzoek indienen, dat binnen 4 weken wordt beantwoord. Hiervoor kan je maximaal €4,50- in rekening worden gebracht.
  • Recht op correctie persoonsgegevens. Indien je in de veronderstelling bent dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn kun je deze laten wijzigen.
  • Recht van verzet tegen gebruik persoonsgegevens. Indien je gegevens worden gebruikt voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten, kun je hier kosteloos bezwaar tegen maken. Dit is ook mogelijk wanneer je eerder wel toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens.